Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2007 και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί υποστηρικτικά στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ...